W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

kresie ochrony środowiska. Te raporty dostarczają danych dotyczących zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, ilości i rodzaju generowanych odpadów oraz naniesionego śladu węglowego. Wiel

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? bdo sprawozdanie

Raporty oddziaływania na środowisko i sprawozdanie

Raporty oddziaływania na środowisko i sprawozdanie o odpadach są istotnymi elementami dla firm pragnących monitorować swój postęp w zakresie ochrony środowiska. Te raporty dostarczają danych dotyczących zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, ilości i rodzaju generowanych odpadów oraz naniesionego śladu węglowego.

Wiel


© 2019 http://fsl.org.pl/