Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

serwis palników gazowych serwis palników gazowych
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą nap.

Widok do druku:

serwis palników gazowych