Notice: Undefined offset: 3 in /home/seo/public_html/fsl.org.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Sposoby na ogrzewanie magazynów | Harmonia nauki i opinii - treści różnorodne

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

serwis palników gazowych
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napserwis palników gazowych .

Widok do druku:

serwis palników gazowych