Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety

ia przestrzennego, wyznaczenie i podział terenów pod budownictwo osiedlowe, zagrodowe i jednorodzinne, prace geodezyjne związane z eksplo

Dodane: 08-11-2019 04:24
Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety geodeta Legnica

Cytat z Wikipedii o innych pracach geodezyjnych

Inne prace geodezyjne wykonywane dla określonych potrzeb gospodarczych, a w szczególności:

opracowania geodezyjne planów zagospodarowania przestrzennego,
wyznaczenie i podział terenów pod budownictwo osiedlowe, zagrodowe i jednorodzinne,
prace geodezyjne związane z eksplo

© 2019 http://fsl.org.pl/