pozycjonowanie rzeszów

marketingu za przyzwoleniem (z angInbound marketing jest bezpośrednio związany z

pozycjonowanie rzeszów
Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw.

marketingu za przyzwoleniem (z ang.

permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marketingowego sam musi wyrazić na niego zgodę, np.
poprzez subskrypcję mailową .

Widok do druku:

pozycjonowanie rzeszów