Grzejniki radiatorowe

palnik na olej przepracowany palnik na olej przepracowany
Grzejniki radiatorowe Grzejniki radiatorowe są obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne. Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora.
Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie lub przyspawanie pasów blachy do rury w której pły.